Meriteollisuuden sertifiointikoulutus Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus Teollisuuden korttikoulutukset Hitsauksen pätevöinnit
Meriteollisuuden sertifiointikoulutus
Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja asiantuntijakoulutus
Automaatio- ja hitsausalan asiantuntijapalvelut
(C01.2) Laivanrakennusklusterin kilpailukykytekijät (Tapio Karvonen)
Paikka: Lemminkäisenkatu 28, Koneteknologiakeskus Turku Oy
Ajankohdat: 18.12.2018 kello 16:30 - 18:15 (aktiivinen)
Hinta: 140 €
Kurssiluokitus: Premium
Koulutuskoodi: laikil
Kuvaus
Hinta 140 (alv 0%) per osallistuja.

Mikäli yrityksessäsi ollaan kiinnostuneita osallistumaan kyseiselle teoriajaksolle, ilmoittaudu osoitteessa www.navalarchitect.fi tai ota yhteys koulutussuunnittelija Tuomas Patjakseen p. 044 5386 945 tuomas.patjas(at)turku.fi tai
koulutussuunnittelija Heli Virtaan p. 050 471 3616 heli.virta(at)navalarchitect.fi

LR EAT -opiskelijoille maksuton koulutustapahtuma.
Koulutus on osa laivarakennusalan erikoisammattitutkintokoulutusta (LR EAT)
ja siitä saadut suorituspisteet voidaan joko hyväksi lukea osaksi opintoja tai ottaa osaksi näyttötutkintona suoritettavaa arviointimateriaalia.

Koulutuksen sisältöalueet ja niihin liittyvät suoritukset arviointiraportteineen voidaan liittää osaksi sertifikaatissa nro CPQL3001 esitettyjä ja ammatillista pätevöintiä koskevaan aineistoon.
Kysy tarkempia tietoja Turun ammatti-instituutin tutkintovastaavalta Jouni Suomiselta p. +358 4057 0766 94 tai sähköpostitse jouni.suominen@turku.fi
Kurssin tavoite ja kohderyhmä
Tavoitteena on, että osallistujalle syntyy selkeä kuva meriteollisuuden kilpailukykytekijöistä ja mitkä yhteiskunnalliset ja taloudelliset seikat ovat olleet vaikuttamassa kilpailukykyisen laivatuotannon syntymiseen sekä meillä että muualla.
Kurssin sisältö
Koulutuksessa käydään läpi telakoiden rakennustapaan liittyvät historialliset tekijät ja yhteiskunnalliset reunaehdot.
Kurssin toteuttaminen
Kouluttaja
Erikoistutkija, VTM Tapio Karvonen on työskennellyt Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa (MKK) vuodesta 2001 alkaen. Hänen erikoisalaansa on meriklusterin toiminnan tutkiminen erityisesti liiketoimintaympäristön ja yhteiskunnallisten sekä aluetaloudellisten vaikutusten analysoinnin näkökulmasta. Asiantuntijana hän on osallistunut useisiin meriteollisuuden tutkimus- ja kehitysprojekteihin sekä toiminut kansallisten ja alueellisten meriklusteriselvitysten vastuullisena toteuttajana MKK:ssa. Lisäksi Tapio Karvonen on luennoinut meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvistä aiheista monissa seminaareissa ja koulutusohjelmissa.