Meriteollisuuden sertifiointikoulutus Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus Teollisuuden korttikoulutukset Hitsauksen pätevöinnit
Meriteollisuuden sertifiointikoulutus
Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja asiantuntijakoulutus
Automaatio- ja hitsausalan asiantuntijapalvelut
B03.1 Laivatuotannon Laadunhallinta (Risto Tanskanen)
Paikka: Lemminkäisenkatu 28, Koneteknologiakeskus Turku Oy
Ajankohdat: 04.12.2018 kello 16:30 - 20:15 (aktiivinen)
Hinta: 280 €
Kurssiluokitus: Premium
Koulutuskoodi: lailaa
Kuvaus
Hinta 280(alv 0%) per osallistuja.

Mikäli yrityksessäsi ollaan kiinnostuneita osallistumaan kyseiselle teoriajaksolle, ilmoittaudu osoitteessa www.navalarchitect.fi tai ota yhteys koulutussuunnittelija Tuomas Patjakseen p. 044 5386 945 tuomas.patjas(at)turku.fi tai
koulutussuunnittelija Heli Virtaan p. 050 471 3616 heli.virta(at)navalarchitect.fi

LR EAT -opiskelijoille maksuton koulutustapahtuma.
Koulutus on osa laivarakennusalan erikoisammattitutkintokoulutusta (LR EAT)
ja siitä saadut suorituspisteet voidaan joko hyväksi lukea osaksi opintoja tai ottaa osaksi näyttötutkintona suoritettavaa arviointimateriaalia.

Koulutuksen sisältöalueet ja niihin liittyvät suoritukset arviointiraportteineen voidaan liittää osaksi sertifikaatissa nro CPQL3001 esitettyjä ja ammatillista pätevöintiä koskevaan aineistoon.
Kysy tarkempia tietoja Turun ammatti-instituutin tutkintovastaavalta Jouni Suomiselta p. +358 4057 0766 94 tai sähköpostitse jouni.suominen@turku.fi
Kurssin tavoite ja kohderyhmä
Tavoitteena on, että osallistujat
tuntevat laatuajattelun keskeiset periaatteet ja pystyvät tunnistamaan
erilaisia laadunhallinnan välineitä ja työkaluja laivanrakennusalan
arvoketjussa sekä miksi ja millä tavalla toteuttamalla niiden avulla
kokonaistuottavuutta voidaan kehittää ja parantaa.
Kurssin sisältö
Koulutuksessa käydään läpi laatuajattelun
keskeisiä periaatteita ja millä tavalla erilaiset laadunhallinnan
perusteoriat ovat olleet mukana ohjaamassa laivatuotannon
laatuajattelua tuottavuuden edistämisessä. Lisäksi käydään läpi
laivatuotannossa käytettäviä toiminnan ohjausjärjestelmiä ja
tutustutaan niiden keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä telakan
(tilaajan) että verkostossa toimivien yritysten (toimittajan)
näkökulmasta.
Kurssin toteuttaminen
Koulutus on Turussa mutta luento videoidaan Raumalle
AC(Adobe Connect)-yhteydellä.
Kouluttaja
Risto Tanskanen on toiminut kehittämisasiantuntijana
erilaisissa tuottavuuden kehittämiseen ja tuotantoprosessien
johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Kehittämisen painopisteinä ovat
olleet mm tuotantoprosessien sujuvuus, toiminnan laatu (LEAN),
johtamisen kokonaisuus ja muutosten vieminen käytäntöön. Ristolla on vankka yli 30 vuoden kokemus yritysten toimintaprosessien
kehittämisestä, johtamisesta ja muutosten läpiviemisessä