Meriteollisuuden sertifiointikoulutus Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus Teollisuuden korttikoulutukset Hitsauksen pätevöinnit
Meriteollisuuden sertifiointikoulutus
Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja asiantuntijakoulutus
Automaatio- ja hitsausalan asiantuntijapalvelut
(C06.2) Laivanrakennusalan HR – osaaminen (DI Nina Vainio)
Paikka: Suojantie 5, Seaside Industry Park, Rauma
Ajankohdat: 11.12.2018 kello 16:30 - 20:15 (aktiivinen)
Hinta: 280 €
Kurssiluokitus: Premium
Koulutuskoodi: C06.2
Kuvaus
Hinta 280(alv 0%) per osallistuja.

Mikäli yrityksessäsi ollaan kiinnostuneita osallistumaan kyseiselle teoriajaksolle, ilmoittaudu osoitteessa www.navalarchitect.fi tai ota yhteys koulutussuunnittelija Tuomas Patjakseen p. 044 5386 945 tuomas.patjas(at)turku.fi tai
koulutussuunnittelija Heli Virtaan p. 050 471 3616 heli.virta(at)navalarchitect.fi

LR EAT -opiskelijoille maksuton koulutustapahtuma.
Koulutus on osa laivarakennusalan erikoisammattitutkintokoulutusta (LR EAT)
ja siitä saadut suorituspisteet voidaan joko hyväksi lukea osaksi opintoja tai ottaa osaksi näyttötutkintona suoritettavaa arviointimateriaalia.

Koulutuksen sisältöalueet ja niihin liittyvät suoritukset arviointiraportteineen voidaan liittää osaksi sertifikaatissa nro CPQL3001 esitettyjä ja ammatillista pätevöintiä koskevaan aineistoon.
Kysy tarkempia tietoja Turun ammatti-instituutin tutkintovastaavalta Jouni Suomiselta p. +358 4057 0766 94 tai sähköpostitse jouni.suominen@turku.fi
Kurssin tavoite ja kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu esimiehille, tiiminvetäjille, asiantuntijoille ja toimihenkilöille, jotka päivittäin kohtaavat omassa työssään erilaisia HR-johtamiseen liittyviä haasteita.
Kurssin sisältö
Koulutuksen lähtökohtana on se, että yrityksen kaiken toiminnan tulisi perustua yrityksen strategioihin, arvoihin ja visioon, niin myös henkilöstöjohtamisen. Koulutuksessa kirkastetaankin HR- & HRD-johtamisen rooleja ja vastuita sekä niiden asemoitumista menestyvässä yrityksessä. Koulutuksessa pohditaan myös sitä, miten esimies onnistuisi tuomaan strategiset tavoitteet ja arvomaailman osaksi tiiminsä jokapäiväistä toimintaa ja arkea.
Onnistuakseen esimiestyössä, esimiehen tulisi tiedostaa omat vuorovaikutustaitonsa ja mahdolliset kehittämiskohteensa. Koulutuksessa tuodaankin esille käytännön esimerkkien avulla, minkälaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan ja millä tavalla esimiehen olisi hyvä kohdata erilaiset yksilöt ja ryhmät erilaisissa johtamistilanteissa ja varsinkin mahdollisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa.
Kurssin toteuttaminen
Kouluttaja
Kouluttaja Nina Vainiolta löytyy vahvaa kokemusta erilaisista asiantuntija- ja johtotehtävistä useiden vuosien ajalta eri toimialoilta. Hän on toiminut mm. koulutuskoordinaattorina, asiakaspalvelun kehittämispäällikkönä, työsuojelupäällikkönä, henkilöstöjohtajana, johtoryhmän jäsenenä sekä yritystoiminnan opettajana. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä tehden mm. johdon konsultointia, valmennuksia ja erilaisia mielenkiintoisia liiketoiminnan projekteja. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja opettaja. Lisäksi hän suorittaa ”harrastuksena” jatko-opintoja Tampereen teknilliseen yliopistoon, teemoina mm. strateginen johtaminen, rekrytointi ja hallitustyöskentely.