Meriteollisuuden sertifiointikoulutus Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus Teollisuuden korttikoulutukset Hitsauksen pätevöinnit
Meriteollisuuden sertifiointikoulutus
Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja asiantuntijakoulutus
Automaatio- ja hitsausalan asiantuntijapalvelut

Yritysten osaamisen kehittäminen ja täsmäkoulutus


Rajaa koulutuksia... (rajauksia päällä)
Premium
(A01.3) Yleinen laivatuntemus (I) (laivanrakennusinsinööri Seppo Vuorio)
1 pv
180 €
26.03
Premium
(C01.1) Laivatuotannon arvoketju ja yritysten kilpailukykytekijöiden määrittäminen laivatuotantoklusterissa (Jouni Suominen CTC)
1 pv
120 €
28.03
Premium
(C01.2) Telakoiden rakennustapaan liittyvät historialliset tekijät ja yhteiskunnalliset reunaehdot (Tapio Karvonen, Turun Yliopisto)
1 pv
120 €
28.03
Premium
(C01.3) Kansainvälisen verkostotalouden rakentuminen sekä kulttuuristen tekijöiden huomioonottaminen (Timo Untinen, GatewayNorway)
1 pv
120 €
28.03
Premium
(C04.1) Yritystalouden tunnusluvut sekä kirjanpidon ja laskentatoimen periaatteet (Jan-Erik Björklöf)
1 pv
120 €
04.04
Premium
(C04.2) Kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet sekä investointilaskelmat (Jan-Erik Björklöf)
1 pv
120 €
04.04
Premium
(B02.1) Laivan suunnitteleminen ja suunniteluprojektin läpivieminen (Vesa Haapala, Elomatic Oy)
1 pv
120 €
09.04
Premium
(B02.3) Suunnittelutyön ja tuotantoprosessin välisten taloudelliset riippuvuussuhteiden huomioiminen (Vesa Haapala, Elomatic Oy)
1 pv
120 €
09.04
Premium
(C04.3) Yritystoiminnan sopimusoikeudelliset periaatteet, verotus ja osakemarkkint (Jan-Erik Björklöf)
1 pv
180 €
11.04
Premium
(A02.1) Laivan vakavuus, staattisten ja dynaamisten kuormien hallinta erilaisissa kuormitustilanteissa (Tommi Suominen, Etteplan Oy)
1 pv
120 €
17.04
Premium
(A02.2) rungon vastus ja runkomuodot, laivan hydrodynaamiset ominaisuudet (Tommi Suominen, Etteplan Oy)
1 pv
120 €
17.04
Premium
(B03.1) Laatuajattelun peruskäsitteet sekä laivatuotannon laadunhallinta (telakka- ja owner -näkökulma)(Risto Tanskanen)
1 pv
120 €
23.04
Premium
(B03.2) Laivatuotannon ohjausjärjestelmät ja niiden keskeiset toimintaperiaatteet (tilaajanäkökulma) (Risto Tanskanen)
1 pv
120 €
23.04
Premium
(C02.1) Oppimisintensiivisen organisaation idea ja oppimisen johtaminen laivatuotannossa (Jouni Suominen)
1 pv
120 €
25.04
Premium
(C02.2) Muutosjohtamisen periaatteet – teemalla: ”How LeadershipdiffersfromManagement” (Jouni Suominen)
1 pv
120 €
25.04
Premium
(C02.3) Kansainvälistyvän verkostoyrityksen johtamisen haasteet meriteollisuudessa meillä sekä muualla
1 pv
120 €
25.04
Premium
(A03.1) Eri alustyyppien koneistovalinnat ja tehonsiirtojärjestelmät (Pentti Häkkinen)
1 pv
120 €
02.05
Premium
(A03.2) Laivojen voimantuotanto ja energia-tehokkuusvaatimukset (Pentti Häkkinen)
1 pv
120 €
02.05
Premium
(C03.1) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen (Jouni Suominen)
1 pv
120 €
09.05
Premium
(C03.2) Tiimityö- ja huipputiimin johtaminen sekä huipputiimin rakentamisen ehdot (Jouni Suominen)
1 pv
120 €
09.05
Premium
(C03.3) (3) Ongelmanratkaisutaidot sekä pro-aktiivisen projektitoiminnan periaatteet (Jouni Suominen)
1 pv
120 €
09.05
Premium
(A03.3) Laivajärjestelmät ja -koneistot (I) (HSE Lead, Offshore at Deltamarin - Eero Sjöholm)
1 pv
120 €
14.05
Premium
(A04.1) Laivajärjestelmät ja turvallisuus (I) (HSE Lead, Offshore at Deltamarin - Eero Sjöholm)
1 pv
120 €
14.05
Premium
(A06.1) Laivojen ympäristön suojelua koskevat laitteet ja järjestelmät (Clean Tech)(Joonas Ylänen, Evac Oy)
1 pv
180 €
16.05
Premium
(A04.2) Laivajärjestelmät ja turvallisuus (I) (Laivanrakennusinsinööri Seppo Vuorio)
1 pv
120 €
21.05
Premium
(A04.3) Laivajärjestelmät ja turvallisuus (I) (Emeritusprofessori Pentti Häkkinen)
1 pv
120 €
21.05
Premium
(A06.3) Energy Management -ajattelu ja alusten elinkaaren hallintaan liittyvät periaatteet (Mia Elg, Deltamarin Oy)
1 pv
180 €
28.05